Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 30/04/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông".

- Duy trì canh trực sẵn sàng chiến đấu dịp nghỉ lễ.

- Phục vụ đồng bào về viếng Bác.