Mời quý vị và các đồng chí cùng phóng viên QPVN tìm hiểu về căn cứ Tomping - căn cứ lớn nhất của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại quốc gia Nam Sudan.