Trong buổi giao lưu vô cùng ý nghĩa giữa lực lượng quân đội hai nước Việt Nam và Campuchia, phóng viên thời sự Truyền hình Quốc phòng đã ghi nhận cảm xúc, không khí phấn khởi cũng như những kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới .