Tiếp tục chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy chế biên giới. Đây là mong muốn của Bộ trưởng Phan Văn Giang trong buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước vào chiều nay ngày 14/5.