Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 121:

Nguyễn Hoàng Đức và bàn thắng đầu tiên tại V-League 2021.

- Gặp gỡ cựu danh thủ Thể Công Bùi Đoàn Quang Huy; Trương Văn Thiết.