Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 114:

- Nhìn lại chặng đường V-League 2020 của Viettel FC.

- Ký ức về Tết Mậu Thân 1968 của cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải.