Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 111:

- Viettel đã chuẩn bị những gì cho công cuộc bảo vệ ngôi vương V.LEAGUE?

- Nguyễn Hồng Sơn và những đóng góp của Cựu danh thủ Thể Công cho thể thao Việt Nam.