Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 104:

- Quang Thế Tài với đam mê kinh doanh.

- Đặng Phương Nam và ký ức về bàn thắng ý nghĩa nhất mùa giải 1998.