Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 113:

- HLV Trương Việt Hoàng được bầu chọn là HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

- Thể công - Mãi mãi một tình yêu.