Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 114:

- Viettel FC đã sẵn sàng cho lần đầu tiên tham gia sân chơi danh giá nhất châu lục.

- Tiền vệ người Uzbekistan Abudmuminov ký hợp đồng với Viettel FC sau khi hoàn thành thời gian cách ly.