Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 117:

- Trở lại vòng quay - Tăng cường "chất Thể Công".

- BLV Ngô Quang Tùng - Những ký ức cùng Thể Công.