Trong những năm qua, công tác đối ngoại biên phòng giữa Việt Nam và Campuchia được Bộ đội biên phòng các tỉnh Tây Nguyên triển khai đồng bộ, hiệu quả và tạo nhiều dấu ấn. Qua đó, đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa chính quyền, nhân dân và quân đội hai nước.