Sáng nay (30/6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022.