Khi thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn tính bằng ngày, các điểm thi đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn về các thiết bị phòng chống gian lận, để có một mùa thi an toàn, nghiêm túc và đảm bảo công bằng.