Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ năm 2021 đến hết tháng 4 vừa qua, có 857 người làm trong lĩnh vực y tế của thành phố nghỉ việc, xin chuyển công tác.