Nằm trong không gian trưng bày những hiện vật thuộc chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, khẩu súng Bazoka do quân giới Việt Nam sản xuất là một trong những hiện vật tiêu biểu của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Khẩu Bazoka này phản ánh sức sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu của cán bộ, công nhân ngành quân giới Việt Nam trong những ngày đầu thành lập.