Là một trong những học trò đầu tiên của Bác Hồ, trong lịch sử quân sự hiện đại, Thiếu tướng Nguyễn Sơn là người duy nhất được phong quân hàm cấp Tướng ngay trong đợt phong quân hàm đầu tiên ở cả hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Với nhân dân Trung Quốc, ông là 1 trong 72 đại công thần khai quốc. Còn nhân dân Việt Nam thì gọi ông là Lưỡng quốc Tướng quân.