Đường Hồ Chí Minh - Trường Sơn là một tuyến đường chi viện cho chiến trường với quy mô lớn, một chiến trường thực sự, nơi đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa một bên là toàn dân tộc Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu với một bên là đế quốc Mỹ giàu có hùng mạnh. Cùng với thời gian , đường Hồ Chí Minh –Trường Sơn vẫn mang tầm vóc, ý nghĩa lớn lao không bao giờ phai mờ trong ký ức các thế hệ người Việt Nam.