Nhắc đến những doanh nghiệp ngành da giày nổi tiếng hiện nay trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, không thể không nhắc tới cái tên Công ty Cổ phần 32, Tổng cục Hậu cần. Hơn 10 năm thực hiện cổ phần hóa, bên cạnh nâng cao toàn diện năng suất, chất lượng sản phẩm quốc phòng, doanh nghiệp chuyên ngành da giày của quân đội ở TP. Hồ Chí Minh đã vươn lên từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại; trở thành đối tác uy tín của nhiều bạn hàng lớn ở châu Âu, châu Á; góp phần nâng bước quân hành của người lính.