Hơn 65 năm trước, mảnh đất Bộc Nhiêu (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã chứng kiến sự ra đời một binh chủng mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Binh chủng Pháo cao xạ. Hôm nay, những cán bộ chiến sĩ của 65 năm trước có dịp trở lại mảnh đất năm xưa, trong ký ức họ lại sống dậy những kỷ niệm về đồng đội, về ngày đầu đầy gian khó của lực lượng Pháo cao xạ Việt Nam.