Trong ký ức của người chỉ huy dày dạn trận mạc Khuất Duy Tiến vẫn còn tươi nguyên câu chuyện sôi động của trận đánh trên đồi "Không Tên" và cuộc vây bắt tên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn dù ngụy trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào. Xin mời quý vị và các đồng chí cũng trở về quá khứ hào hùng ấy trong chương trình "Kỷ Lục Quân sự" phát sóng ngày 15/12/2018.