Trong cuộc chiến đấu chống Mỹ giai đoạn 1966-1970 ở Việt Nam là cuộc đối đầu giữa một hệ thống tác chiến điện tử hiện đại của đế quốc Mỹ và trí tuệ sáng tạo không ngừng của bộ đội Cụ Hồ . Từ những thắng lợi ban đầu trong việc chúng ta đã vô hiệu hóa được thiết bị điện tử của đối phương, là tiền đề để quân đội ta tiếp tục giành được những thắng lợi ở giai đoạn tiếp theo và những bài học này vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn trong cuộc chiến tranh công nghệ cao, công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay.