Năm tháng đã qua đi nhưng ký ức của những ngày sống bám trụ cầu, chết kiên cường dũng cảm vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lái xe Trường Sơn năm xưa. Ký ức cùng những cung đường ác liệt, những cây cầu chỉ được làm bằng những dây cáp bắc qua sông cho xe đi như một câu chuyện huyền thoại của một dân tộc anh hùng.