Tự tuyên bố bỏ Đảng, công khai phát ngôn ra khỏi Đảng của một vài cá nhân xuất hiện gần đây trên báo đài nước ngoài và các trang mạng xã hội. Tất cả những người này đều có điểm chung là tự rời bỏ tổ chức, tự xem mình không còn là Đảng viên trước khi được cấp Ủy Đảng có thẩm quyền xem xét quyết định. Bên cạnh tuyên bố bỏ Đảng họ còn công khai đăng tải thông tin, viết bài thể hiện quan điểm trái ngược với chủ trương đường lối của Đảng, xuyên tạc tình hình đất nước. Họ không chỉ phủ nhận mục tiêu lý tưởng của mình khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, mà còn phủ nhận những thành quả lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình Nhận diện sự thật - Số 152, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về sự thật đằng sau những lời tuyên bố bỏ Đảng.