“Tự do, dân chủ, nhân quyền” luôn là khát vọng của con người. Thế nhưng gần đây trên một số trang mạng xã hội, những người tự xưng là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền lại tung ra những quan điểm, luận điệu xuyên tạc về dân chủ,  nhân quyền ở Việt Nam. Thực chất những hành động của họ là vì điều gì? Họ nhân danh ai? Và mang lại lợi ích cho ai? Cũng như sự thật về nhân quyền của Việt Nam như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình “Nhận diện sự thật” phát sóng trên kênh QPVN ngày 12/10/2018.