Có quan điểm cho rằng "hệ thống chính trị ở Việt Nam xuống cấp", cán bộ Đảng viên "quyền càng cao tham nhũng càng lớn", cho nên việc Đảng CSVN đề ra Dự thảo quy định về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên chẳng qua cũng chỉ là "bình mới rượu cũ" rồi cũng chẳng đi đến đâu; bởi quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã trở thành "căn bệnh trầm kha" hết thuốc chữa. 

Trong chương trình Nhận diện sự thật - Số 144, chúng tôi sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn về bản chất của những quan điểm, luận điệu xuyên tạc và phản động nêu trên.