Ngay sau thành công của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, đặc biệt là khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương giới thiệu để kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bầu làm Chủ tịch nước và đã trúng cử với số phiếu rất cao thì đâu đó trên những trang mạng xã hội đã có những tiếng nói lạc lõng cất lên với mưu đồ xấu. Những tiếng nói đó như thế nào? Mục tiêu mà họ hướng tới là gì? Tất cả sẽ được giải đáp cùng Nhà báo Nhị Lê trong chương trình “Nhận diện sự thật” phát sóng trên Kênh Truyền hình QPVN ngày 26/10/2018.