Ngày 01/1/2019, Luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực, lợi ích và tính cấp thiết cần có luật này đã được phân tích rất cụ thể và tuyên truyền rộng rãi. Tuy nhiên, gần đến thời điểm thực thi, trên mạng xuất hiện nhiều hơn các bài  viết có mục đích phản đối qua việc trích dẫn những cái gọi là thư ngỏ, tâm thư, hoặc kiến nghị kèm chữ ký của cư dân mạng, hay những clip, bài viết được cho là của các chuyên gia công nghệ thông tin nhằm kêu gọi hoãn thực thi Luật an ninh mạng. Chương trình”Nhận diện sự thật” phát sóng ngày 02/11/2018 sẽ dành toàn bộ thời lượng để phân tích về nội dung này.