Người xưa thường vì nhà giáo với hình ảnh người lái đò trên sông, mang trên vai sứ mệnh chèo lái con đò, đưa người học đến những bến bờ của văn hóa, tri thức. Nhà giáo trong hệ thống học viện, nhà trường toàn quân cũng vậy. Họ đã tận tụy, bền bỉ tham gia giáo dục, rèn giũa, bồi dưỡng những thế hệ học viên từ thanh niên trên ghế nhà trường dần trưởng thành, cứng cỏi, trở thành những học viên giỏi, tự tin và những sĩ quan quân đội ưu tú tương lai.