Rubik Cuộc sống ngày 21/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội: Người dân vẫn chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Gặp gỡ hoa Tara từ đổ vỡ trong hôn nhân tìm ra cách trị liệu tinh thần cho mình và mọi người.

- Lễ hội đua ngựa bắt dê ở Kyrgyztan.