Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 13/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Lã Thu Giang - lan tỏa xu hướng sử dụng bao bì bánh trung thu thân thiện môi trường.

- Công ty Rạng Đông xin lỗi.

- Độc đáo tạo hình đất sét theo chân dung.