Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 12/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Người dân tự tìm kiếm biện pháp tránh nhiễm độc thủy ngân.

- Thạc sĩ âm nhạc giúp trẻ khó khăn trong giao tiếp kết nối cộng đồng.

- Rừng rậm xuất hiện giữa sân bóng đá tại Áo.