Bản tin Rubik cuộc sống ngày 08/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp gỡ chành trai 9x dành cả thanh xuân để dạy kỹ năng cho trẻ em.

- Đi chợ "sống xanh" chỉ từ 0 đồng.

- Khó khăn trong giải bài toán thiếu giáo viên.