Rubik Cuộc sống ngày 11/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Sáp nhập trường lớp cần sát với thực tế và đúng với mục tiêu.

Gặp gỡ du học sinh từ chối sự ổn định bắt tay làm trang trại không chất thải.

- Hình ảnh ấn tượng: "Tết Trung thu - tết sẻ chia" với bệnh nhi.