Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 20/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Khó kiểm soát sử dụng tem nhãn nông sản.

- Gặp gỡ nữ đạo diễn, biên kịch trẻ đưa những câu chuyện thời sự vào phim tài liệu.

- Hình ảnh ấn tượng: Tặng rau miễn phí khi mang giỏ xách đi chợ.