Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 19/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho người lao động trong khu công nghiệp.

- Gặp gỡ Trần Minh Quân - Chàng trai 9x vạch mặt các đối tượng bán tăm từ thiện giá 500.000 đồng ở Hà Nội.

- Hình ảnh ấn tượng: Họa sĩ Nga vẽ tranh bằng dầu thô.