Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 18/9/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Chất lượng không khí Hà Nội suy giảm và sự cần thiết của Luật không khí sạch.

- Gặp gỡ đại diện cửa hàng có mô hình kinh doanh sáng tạo người bán và người mua cùng làm.

- Độc đáo gánh hàng rong và những tiếng rao trên đường phố Hà Nội.