Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 07/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gia tăng số trẻ mắc cúm B, biến chứng nặng.

- Nhiều cây xăng ở Hà Nội hoạt động cầm chừng.

- Nhật Bản mùa thu lá đỏ tuyệt đẹp trên cung đèo 48 khúc cua.