Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chính thức ra mắt Trung tâm xử lý tin giả tại địa chỉ tingia.gov.vn và đầu số tiếp nhận, phản ánh tin giả qua tổng đài 18008108.