Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đánh giá là tuyến hiện đại nhất tại Việt Nam, với hệ thống làn đường đạt chuẩn, camera giám sát toàn tuyến. Tốc độ tối đa trên tuyến này hiện cũng ở mức cao nhất là 120km/h. Tuy nhiên kể từ tháng 11/2020 khi việc triển khai thu phí không dừng tại các trạm trên tuyến này chính thức bắt đầu, thì các lái xe đã rất bất ngờ khi gặp phải biển báo hạn chế tốc độ 30km/h trước các trạm thu phí.