Để giúp các thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hay chậm tiến thay đổi suy nghĩ, có công việc ổn định, vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, các Cựu chiến binh ở Thành phố Đà Nẵng đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết giáo dục, dạy nghề miễn phí cho các thanh niên này. Đây là những việc làm mang giá trị nhân văn sâu sắc, giúp nhiều thanh niên làm lại cuộc đời.