Bộ Thông tin – Truyền thông chiều qua tổ chức họp báo về việc thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất” theo Quyết định số 2451 của Thủ tướng Chính phủ.