Sở Du lịch TP.HCM cho biết, qua khảo sát thực hiện Chiến lược phát triển du lịch TP.HCM đến năm 2030, sản phẩm du lịch giải trí và hoạt động về đêm là 1 trong 3 sản phẩm du lịch thu hút du khách quan tâm nhiều nhất.