Mô hình "Chào ai thì biết cảm ơn" được Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM triển khai nhằm cải thiện thái độ ứng xử giữa nhân viên y tế và người bệnh. Góp xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, đem lại sự hài lòng cho người bệnh từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác điều trị và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.