Việc định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ luôn được quan tâm và thực hiện chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua. Do vậy, cơ bản quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ đều có việc làm ổn định, đóng góp tích cực và sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.