Ngày 9/1 là ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. Những năm qua, sinh viên cả nước đã sôi nổi, tích cực tham gia phong trào thi đua “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: “Học tập tốt - Đạo đức tốt - Thể lực tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt”.