Thầy cô là những người dạy ta đọc, dạy ta viết, dạy cách sống, cách làm người. Thầy cô góp nhặt những gì tốt đẹp nhất để mang đến cho học sinh của mình. Dù nghề giáo còn nhiều khó khăn nhưng không ngăn được những nỗ lực, sự vươn lên của bản thân mỗi  người thầy để sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng cho mỗi học sinh.