Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với sức lan tỏa từ hội thao "Kíp xe tăng giỏi" toàn quân 2021 trong Phim tài liệu - "Những ngôi sao trên tháp pháo".