Trong bối cảnh báo chí phát triển mạnh mẽ như hiện nay, phát thanh truyền hình của quân đội vẫn có bản sắc riêng, độc đáo, hấp dẫn, được nhân dân và chiến sĩ toàn quân giữ trọn niềm tin yêu.