Từ cuộc đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên hoang dã, và từ những cuộc chiến chống ngoại xâm từ hàng nghìn năm lập nước, giữ nước đã hình thành nên võ thuật cổ truyền Việt Nam với những môn phái thuần Việt phát triển trong các làng quê, dòng tộc, những môn phái võ mang đậm dấu ấn, tính cách, tinh thần và đạo lý của người Việt, trong số đó phải kể đến môn võ Nhất Nam.